GIỚI THIỆU

Ứng dụng TIN NÓNG 60s là một ứng dụng tổng hợp tin tiếng Việt hoàn toàn được điều khiển tự động bởi máy tính. Nguồn tin tức của ứng dụng được tổng hợp và đăng tải tại website : http://tinnong60s.xyz/